Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie


1 miesta vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta na

Katedru technických zariadení budov SvF :


Kvalifikačné predpoklady:

  • absolvent Stavebnej fakulty, odbor Pozemné stavby, študijný program TZB,

  • špecializácia v oblasti vykurovania,

  • vítaná odovzdaná dizertačná práca.

Ďalšie požiadavky:

  • minimálne 10 rokov praxe v odbore,

  • dokladovanie publikačnej činnosti za posledných 5 rokov,

  • aktívna znalosť svetového jazyka,

  • práca s PC.   Termín nástupu: 1.11.2013Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi, čestným vyhlásením o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu a čestným vyhlásením o bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.