Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie:

 

1 funkčného miesta docent

pre študijný odbor  5.1.5 Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby.

Kvalifikačné predpoklady :

  • vedecko-pedagogická hodnosť docent  v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore,

  • vedecko-akademický titul PhD. alebo DrSc. v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore.

Ďalšie požiadavky :

  • vedecko-pedagogická charakteristika,

  • pedagogická prax a vedecko-výskumná činnosť v príslušnom odbore min. 10 rokov,

  • skúsenosti s experimentálnym výskumom v oblasti mechaniky zemín,

  • publikačná činnosť,

  • aktívna znalosť svetového jazyka.


Termín nástupu : dohodou.


Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, kópiou dokladu o menovaní za docenta, kópiou o udelení akademického titulu PhD./DrSc. a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.