Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie:

 

1 miesto vysokoškolského učiteľa -  odborného asistenta na

Katedre vodného hospodárstva krajiny Stavebnej fakulty STU

na dobu určitú do 30.09.2018.

Kvalifikačné predpoklady :
ukončenástavebná fakulta,
- ukončený 3.st.VŠ vzdelania v študijnom programe krajinárstvo alebo vodohospodárske inžinierstvo,
- prax v oblasti pokročilého programovania hybridných modelov zrážkovo - odtokových procesov a predpovedných systémov,
- publikačná činnosť v danej oblasti,
- znalosť anglického jazyka.

Termín nástupu: 1.10.2013

 

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, zoznam publikácií a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.