Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie:

 

1 miesta vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta na

Katedre fyziky Stavebnej fakulty STU.

Kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore Fyzika,
- vedecký titul  PhD. - vítaný.
 
Ďalšie požiadavky:
- prax v oblasti meracej techniky a IKT,
- znalosť anglického jazyka.  

Termín nástupu: 1.10.2013

 

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.