Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie 1 miesta výskumného pracovníka s VŠ na Katedru technických zariadení budov SvF STU Bratislava

Kvalifikačné predpoklady:

  • absolvent Stavebnej fakulty STU, odbor Stavebníctvo,
  • vedecká hodnosť PhD., získaná vštudijnom programe Teória atechnika prostredia budov; resp. odovzdaná dizertačná práca.

Ďalšie požiadavky:

  • prax vodbore minimálne 3 roky,
  • dokladovanie publikačnej avýskumnej činnosti,
  • aktívna znalosť cudzieho jazyka,
  • práca sPC, AUTOCAD, Word,
  • odborná zručnosť smeracou aprístrojovou technikou.

Termín nástupu: dohodou  

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.