Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie 1 miesta výskumného pracovníka s VŠ v znaleckej a posudkovej činnosti pre Ústav súdneho znalectva SvF STU Bratislava:

Kvalifikačné predpoklady:

  • absolvent Stavebnej fakulty,
  • absolvent špecializovaného vzdelávania pre znalcov podľa zákona č. 382/2004 Z. z. anadväzných predpisov,
  • študent doktorandského štúdia na Stavebnej fakulte alebo jeho absolvent.

Ďalšie požiadavky:

  • skúsenosti so zabezpečením zložitých znaleckých úkonov,
  • aktívne ovládanie výpočtovej techniky (WORD, EXCEL, POWER POINT), ovládanie programu pre odhad hodnoty nehnuteľností,
  • schopnosť zapojiť sa do domácich amedzinárodných výskumných projektov,
  • znalosť anglického jazyka,
  • komunikatívnosť a spoľahlivosť.

Termín nástupu: 1.10.2012  

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.