Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie 1 miesta výskumného pracovníka, na Katedru matematiky a deskriptívnej geometrie SvF.

Kvalifikačné predpoklady:

  • absolvent vysokoškolského štúdia voblasti matematiky alebo informatiky,
  • hodnosť PhD., resp. perspektíva získania PhD. vpriebehu 2 rokov.

Ďalšie požiadavky:

  • skúsenosti svýskumom apublikačná činnosť voblasti kryptológie,
  • skúsenosti svýskumom apublikačná činnosť voblasti štatistickej analýzy textov,
  • praktické skúsenosti so správou, údržbou akonfiguráciou počítačových sietí,
  • aktívne ovládanie anglického jazyka.

Termín nástupu: 1.7.2012  

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.