Prejsť na obsah
Dianie na SvF
Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie 1 miesta výskumného pracovníka s VŠ na Katedru technológie stavieb SvF.

Kvalifikačné predpoklady:

  • absolvent Stavebnej fakulty STU, odbor Technológia stavieb,
  • PhD. alebo absolvovanie doktorandského štúdia v študijnom programe Technológia stavieb

Ďalšie požiadavky:

  • praktické skúsenosti s výskumnými prácami v laboratóriu a in situ,
  • ovládanie min. jedného svetového jazyka, 
  • publikácie vo vedeckých a odborných časopisoch.

Termín nástupu : 1.10.2011

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.