Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie 1 miesta výskumného pracovníka s VŠ na Katedru technických zariadení budov SvF:

Kvalifikačné predpoklady:

  • absolvent Stavebnej fakulty STU, odbor Pozemné stavby alebo Technické zariadenia budov,
  • vedecko-akademická hodnosť PhD. 

Ďalšie požiadavky:

  • prax v odbore minimálne 5 rokov,
  • skúsenosti s meracou a prístrojovou technikou,  
  • znalosť jedného cudzieho jazyka,
  • práca s PC, Word, Excel, simulačné programy.

Termín nástupu : 1.10.2011

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.