Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie 1 miesta vysokoškolského učiteľa odborného asistenta na Katedru technológie stavieb SvF.

Kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené PhD. v odbore stavebníctvo alebo technológia stavieb,

Ďalšie požiadavky:

  • minimálne 10 ročná pedagogická prax v problematike technológie stavieb,

     

  • aktívne ovládanie svetového jazyka (anglický alebo nemecký jazyk),  
  • aktívna práca s PC (Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer).

Termín nástupu : 1.9.2011

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.