Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konania na obsadenie 1 miesta výskumného pracovníka, na Katedru konštrukcií pozemných stavieb SvF STU:

Kvalifikačné predpoklady:

- absolvent Stavebnej fakulty odbor Pozemné stavby, 
- vedecko-pedagogická hodnosť PhD. 

Ďalšie požiadavky:

- vedecko-výskumná činnosť v oblasti stavebnej fyziky,
- dokladovanie publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti v odbore,
- aktívna znalosť anglického jazyka.  

Termín nástupu: 1.6.2017  

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.