Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konania na obsadenie:

1 miesta výskumného pracovníka, na Katedru matematiky a deskriptívnej geometrie SvF STU.

Kvalifikačné predpoklady:

  • vedecký titul PhD. v študijnom odbore z aplikovanej matematiky.

Ďalšie požiadavky:

  • praktické skúsenosti s medicínskymi aplikáciami matematiky,
  • aktívne ovládanie anglického jazyka,
  • publikačná činnosť v medzinárodných časopisoch.

Termín nástupu: 1.1.2018  

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.