Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konania na obsadenie 1 miesta výskumného pracovníka, na Katedru dopravných stavieb SvF STU:

Kvalifikačné predpoklady:

- vedecko-pedagogická hodnosť PhD., v odbore 5.1.5 Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby,
- minimálne 5 ročná pedagogická prax vo výučbe.

Ďalšie požiadavky:

- vedecko-výskumná činnosť v príslušnom odbore,
- primeraná vedecko-výskumná a publikačná činnosť,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka.  

Termín nástupu: 1.9.2017  

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.