Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie 1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta pre študijný odbor Aplikovaná mechanika na Katedre stavebnej mechaniky SvF:

Kvalifikačné predpoklady:

  • absolvent Stavebnej fakulty so zameraním Statika,
  • vedecko-pedagogická hodnosť PhD. v odbore Aplikovaná mechanika,
  • prax minimálne 4 roky v odbore.

Ďalšie požiadavky:

  • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v odbore - zdokladovať,  
  • aktívna znalosť anglického jazyka,
  • aktívna práca s PC.

Termín nástupu: 1.1.2013

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.