Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie 1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru technológie stavieb SvF:

Kvalifikačné predpoklady:

  • ukončená vedecko-pedagogická hodnosť PhD. vodbore stavebníctvo alebo technológia stavieb,
  • minimálne 5 ročná pedagogická prax vproblematike technológie stavieb,

 

Ďalšie požiadavky:

  • vedecko-výskumná apublikačná činnosť,
  • aktívna znalosť svetového jazyka /angličtina, nemčina/,
  • aktívna práca sPC /Word, Excel, Powerpoint, Internet Explorer/.

 

Termín nástupu: 1.9.2012

 

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.