Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie
na obsadenie 1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru fyziky SvF.

Požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie v odbore fyzika,
- prax v oblasti meracej techniky a IKT,
- znalosť anglického jazyka.

Termín nástupu : 15.9.2010


Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Personálny referát Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.

 

prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
dekan           

>>> originál dokumentu