Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie 1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Ústav súdneho znalectva SvF.

Požiadavky:

  • absolvent Stavebnej fakulty technickej univerzity,
  • absolvent doktorandského štúdia - pri výbere uprednostníme absolventa študijného odboru 5.2.58 Súdne inžinierstvo,
  • znalec v odbore stavebníctvo - pri výbere uprednostníme uchádzača s praxou znalca najmenej 5 rokov v odvetviach: pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností a poruchy stavieb,
  • skúsenosti s vykonávaním pedagogického procesu,
  • skúsenosti so zabezpečením zložitých znaleckých úkonov, vyžadujúcich koordináciu tímovej práce znalcov,
  • ovládanie výpočtovej techniky ako aj využitie programov pre znalcov,  
  • schopnosť zapojiť sa do domácich a medzinárodných výskumných projektov,
  • komunikácia a spoľahlivosť.

Termín nástupu : 1.6.2010

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Personálny referát Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.