Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru matematiky a deskriptívnej geometrie SvF so zameraním na matematickú štatistiku, teóriu pravdepodobnosti a teóriu časových radov.

Požiadavky :

  • PhD. z uvedených oblastí,
  • publikačná činnosť, najmä za posledných 5 rokov,
  • aktívne ovládanie anglického jazyka,
  • aktívnej ovládanie štatistických softvérov,
  • aspoň 5 ročná pedagogická prax v uvedených oblastiach.

Termín nástupu : 1.6.2008

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Personálny referát Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.