Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie
na obsadenie:

1 funkčného miesta docenta na Katedru technológie stavieb  SvF pre odbor Stavebníctvo:

Požiadavky:

  • docent v odbore Stavebníctvo
  • vedecko-pedagogická charakteristika
  • prax v príslušnom odbore
  • aktívna znalosť svetového jazyka

Termín nástupu: dohodou

Požadované doklady:

  • kópia dokladu o menovaní za docenta, kópia dokladu o udelení akademického titulu PhD.

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Personálny referát Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.