Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie 1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta a 1 miesta výskumného pracovníka na Katedru matematiky a deskriptívnej geometrie SvF, so zameraním na aplikovanú matematiku.

Miesto vysokoškolského učiteľa

Požiadavky :

  • absolvent VŠ s technickým alebo ekonomickým zameraním,
  • aktívne ovládanie AUTOCADu,
  • PhD. z oblasti aplikovanej matematiky,
  • aktívne ovládanie odbornej angličtiny v oblasti aplikovanej matematiky,
  • publikačná činnosť s výstupmi v karentovaných časopisoch.

Termín nástupu : 1.6.2010

 

Miesto výskumného pracovníka

Požiadavky :

  • absolvent VŠ so zameraním na deskriptívnu geometriu s 15 ročnou praxou v oblasti geometrie,
  • aktívne ovládanie AUTOCADu,
  • aktívne ovládanie odbornej angličtiny v oblasti počítačovej geometrie,
  • PhD. z oblasti aplikovanej matematiky alebo informatiky, resp. reálna šanca na získanie PhD. v uvedených oblastiach do 3 rokov.

Termín nástupu : 1.6.2010

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.