Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru betónových konštrukcií a mostov  SvF

Kvalifikačné predpoklady:

  • absolvent/ka SvF odbor NKS alebo IKDS,
  • vedecko – pedagogická hodnosť PhD.

Ďalšie požiadavky:

  • prax o odbore 5 rokov,
  • vedecká publikačná činnosť v odbore a pedagogická činnosť,
  • znalosť dvoch svetových jazykov.

Termín nástupu:  01.01.2018

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.