Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie
1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta – pre výučbu anglického jazyka – na Katedru jazykov SvF :

 

 

Kvalifikačné predpoklady:

-          vysokoškolské vzdelanie príslušného zamerania, (min. magisterský stupeň).  

Ďalšie požiadavky:

-          pedagogická prax – minimálne 5 rokov,

-          vedecko-výskumná a publikačná činnosť v odbore technickej angličtiny,

-          schopnosť používať PC v pedagogickom procese a pre komunikáciu v AIS,

-          skúsenosti s výučbou odbornej angličtiny prednostne z oblasti stavebníctva a geodézie. 

 

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.