Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie 1 miesta vysokoškolského učiteľa – odborný asistent s PhD. na Katedru konštrukcií pozemných stavieb pre študijný odbor Stavebníctvo.

Ďalšie informácie nájdete v priloženom dokumente PDF.