Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 a nasled. zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie 1 miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii docent v oblasti vzdelávania, vedy a techniky Stavebníctvo na Katedre betónových konštrukcií a mostov.

Ďalšie informácie nájdete v priloženom dokumente PDF.