Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami výberového konania na STU v platnom znení ich neskorších dodatkov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie 1 miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii docent v oblasti vzdelávania, vedy a techniky Stavebníctvo na Katedre technológie stavieb.

Ďalšie informácie nájdete v priloženom dokumente PDF.