Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie 2 miest vysokoškolských učiteľov, odborných asistentov na Katedru matematiky a deskriptívnej geometrie SvF.

1. miesto vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta, s nástupom od 15.9.2012

Kvalifikačné predpoklady:

  • absolvent vysokej školy so zameraním na numerickú matematiku,
  • hodnosť PhD. v oblasti aplikovanej matematiky alebo v príbuznej oblasti.

 

Ďalšie požiadavky:

  • vysokoškolská pedagogická prax v oblasti numerických metód pre parciálne diferenciálne rovnice a matematické modely v prúdení,
  • publikačná činnosť v oblasti numerickej matematiky a inžinierskych aplikácií matematiky,
  • aktívne ovládanie anglického jazyka,
  • kontakty a skúsenosti zo zahraničných pobytov. 

 

2. miesto vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta, s nástupom od 1.10.2012

Kvalifikačné predpoklady:

  • absolvent vysokej školy so zameraním na deskriptívnu geometriu,
  • hodnosť PhD. v oblasti aplikovanej matematiky alebo v príbuznej oblasti.  

 

Ďalšie požiadavky:

  • vysokoškolská pedagogická prax v oblasti deskriptívnej geometrie,
  • aktívne ovládanie anglického jazyka a Auto-CADu. 

 

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.