Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta na Katedre materiálového inžinierstva SvF pre odbor 5.2.8 Stavebníctvo.

Požiadavky:

  • vysokoškolské vzdelanie v odbore materiálové inžinierstvo alebo priemyselná výroba stavebných látok a dielcov
  • ukončený 3. stupeň vysokoškolského vzdelania v odbore náuka o nekovových materiáloch alebo technológia stavieb, 
  • prax v odbore minimálne 10 rokov.
Termín nástupu: 1.10.2010

1 miesta vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta na Katedre technológie stavieb SvF pre odbor 5.2.8 Stavebníctvo.

Požiadavky :

  • ukončené PhD. v odbore stavebníctvo alebo technológia stavieb
  • aktívne ovládanie anglického jazyka,
  • minimálne 4 ročná pedagogická prax v problematike technológie stavieb,
  • aktívna práca s PC (Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer).

Termín nástupu: 1.11.2010

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Personálny referát Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.