Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie :

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru konštrukcií pozemných stavieb  SvF  :

Požiadavky :

-          absolvent odboru Požiarnej ochrany

-          vedecko-pedagogická hodnosť PhD.

-          prax minimálne 10 rokov v odbore

-          aktívna znalosť anglického jazyka

-          dokladovať publikačnú činnosť v odbore zameranú na požiarnu ochranu a bezpečnosť budov

      Termín nástupu : 1.1.2008

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru stavebnej mechaniky  SvF  :

Požiadavky :

-          absolvent SvF ( zameranie statika)

-          vedecko-pedagogická hodnosť PhD. v príslušnom odbore

-          pedagogická prax v príslušnom odbore (minimálne 5 rokov )

-          aktívna znalosť svetového jazyka

-          vedecko-pedagogická charakteristika

      Termín nástupu : 1.1.2008

                                   

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Personálny referát Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.

Dokument na stiahnutie