Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1) a 4) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie :

 

2 funkčnýchmiest docentpre študijný odbor 5.1.5 Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

 

Kvalifikačné predpoklady :

-          vedecko-pedagogická hodnosť docent v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore,

-          vedecko – akademický titul  PhD. alebo DrSc.v príslušnom študijnom odbore alebo

v príbuznom študijnom odbore.

 

Ďalšie požiadavky :

-          vedecko-pedagogická charakteristika,

-          pedagogická prax v príslušnom odbore a vedecko-výskumná činnosť ( min. 10 rokov ),

-          aktívna znalosť jedného svetového jazyka

 

Termín nástupu : 01.04.2014.

 

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, kópiou dokladov o vzdelaní, kópiou dokladu o menovaní za docenta, kópiou dokladu o udelení  akademického titulu PhD./ DrSc. apotvrdením o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.