Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konania na obsadenie 2 miest vysokoškolských učiteľov – odborných asistentov s PhD. na Katedre stavebnej mechaniky pre študijný odbor Stavebníctvo.

Ďalšie informácie nájdete v priloženom dokumente PDF.