Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie  3 miest výskumných pracovníkov s VŠ  na Katedre vodného hospodárstva krajiny SvF STU :

Kvalifikačné predpoklady:

1. miesto

 • ukončená stavebná alebo matematicko-fyzikálna fakulta,
 • vedecká hodnosť PhD.,
 • prax v oblasti matematického a štatistického modelovania hydrologických extrémov,
 • publikačná činnosť v danej oblasti v zahraničí,
 • znalosť anglického jazyka.

Pracovný pomer na dobu určitú  od 1.8.2010 - do 31.8.2011.

2. miesto

 

 • stavebná fakulta,
 • vedecká hodnosť PhD.,
 • prax v oblasti matematického a štatistického modelovania hydrologických procesov a vodohospodárskych sústav,
 • publikačná činnosť v danej oblasti,
 • znalosť anglického jazyka.

Pracovný pomer na dobu určitú  od 1.8.2010 - do 31.12.2011.

3. miesto

 • ukončená stavebná fakulta,
 • vedecká hodnosť PhD.,
 • prax v oblasti programovania a využívania optimalizačných metód pre návrhy vodohospodárskych sústav,
 • publikačná činnosť v danej oblasti,
 • znalosť anglického jazyka.

Pracovný pomer na dobu určitú  od 1.8.2010 - do 31.8.2012.

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, zoznamom publikácií a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.