Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Stavebná fakulta STU (ďalej len SvF STU) zastúpená dekanom, so sídlom Radlinského 11, 810 05 Bratislava v súlade § 32 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta:

  • vedúca/vedúci katedry Matematiky a deskriptívnej geometrie SvF STU (číslo VK: 7669/2021),
  • vedúca/vedúci katedry Kovových a drevených konštrukcií SvF STU (číslo VK: 7670/2021),
  • vedúca/vedúci katedry Materiálového inžinierstva a fyziky SvF STU (číslo VK: 7671/2021).

Podrobné informácie nájdete v priloženom dokumente PDF.