Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1) a 2) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie 3 miest vysokoškolských učiteľov -  odborných asistentov na Katedre konštrukcií pozemných stavieb SVF STU:

1)   Kvalifikačné predpoklady :

 • absolvent  Stavebnej fakulty, odbor Pozemné stavby,
 • vedecko-pedagogická hodnosť PhD,
 • prax v odbore minimálne 5 rokov,
 • aktívna znalosť nemeckého jazyka,
 • dokladovať publikačnú činnosť v odbore zameranú na architektonické a akustické riešenie prvkov a konštrukcií.

Termín nástupu : 1.10.2010.

 

2)   Kvalifikačné predpoklady :

 • absolvent  Stavebnej fakulty, odbor Pozemné stavby,
 • odovzdaná dizertačná práca k obhajobe,
 • aktívna znalosť anglického jazyka,
 • dokladovať publikačnú činnosť v odbore zameranú na architektonické a fyzikálne riešenie prvkov a konštrukcií a simulačné programy v oblasti denného osvetlenia a insolácie budov.

Termín nástupu : 1.10.2010.

 

3)   Kvalifikačné predpoklady :

 • absolvent  Stavebnej fakulty, odbor Pozemné stavby,
 • vedecko-pedagogická hodnosť PhD,
 • prax v odbore minimálne 3 roky,
 • aktívna znalosť anglického jazyka,
 • dokladovať publikačnú činnosť v odbore zameranú na architektonické a fyzikálne riešenie prvkov a konštrukcií (denné osvetlenie budov).

 

Termín nástupu : 1.10.2010.

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.