Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1) a 2) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie 3  miest vysokoškolských učiteľov -  odborných asistentov na Katedre konštrukcií  pozemných stavieb SVF STU

1) Požiadavky:

 • absolvent  Stavebnej fakulty odbor Pozemné stavby a absolvent fakulty architektúry,
 • vedecko-pedagogická hodnosť PhD.,
 • prax minimálne 5 rokov v odbore,
 • aktívna znalosť anglického jazyka,
 • dokladovať publikačnú činnosť v odbore zameranú na architektonické a fyzikálne riešenie prvkov a konštrukcií.

Termín nástupu : 1.2.2011.

2) Požiadavky:

 • absolvent  Stavebnej fakulty odbor Pozemné stavby,
 • vedecko-pedagogická hodnosť PhD.,
 • prax minimálne 5 rokov v odbore,
 • aktívna znalosť anglického jazyka,
 • dokladovať publikačnú činnosť v odbore zameranú na strešné konštrukcie a aerodynamiku budov.

Termín nástupu : 1.2.2011.

3) Požiadavky: 

 • absolvent  Stavebnej fakulty odbor Pozemné stavby,
 • vedecko-pedagogická hodnosť PhD,
 • prax v minimálne 7 rokov v odbore,
 • aktívna znalosť anglického jazyka,
 • dokladovať publikačnú činnosť v odbore zameranú a fyzikálne riešenie prvkov a konštrukcií.

Termín nástupu : 15.2.2011.

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.