Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru humanitných vied SvF:

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie - Právnická fakulta,
 • špecializácia: Pozemkové právo.

Ďalšie požiadavky:

 • pedagogická prax vo výučbe právnych disciplín,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť, 
 • aktívna znalosť jedného svetového jazyka.

Termín nástupu: 1.10.2011

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta - pre anglický jazyk - na Katedru jazykov SvF STU s nasledovnými požiadavkami.

Požiadavky:

 • VŠ vzdelanie príslušného zamerania (min. magisterský stupeň)
 • pedagogická prax v univerzitných podmienkach - min. 5 rokov,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v danom odbore,
 • aprobácia s iným jazykom výhodou, 
 • schopnosť používať PC v pedagogickom procese a pre komunikáciu v AIS.

Termín nástupu: 1.10.2011

2 miest vysokoškolských učiteľov, odborných asistentov na Katedru matematiky a deskriptívnej geometrie SvF.

1./ miesto vysokoškolského učiteľa
Kvalifikačné predpoklady:

 • hodnosť PhD. z oblasti aplikovanej matematiky.

Ďalšie požiadavky:

 • pedagogické skúsenosti s výpočtovým systémom MATHEMATICA,
 • publikačná činnosť v zahraničných časopisoch, 
 • ovládanie základných administrátorských činností pre počítačové siete,


2./ miesto vysokoškolského učiteľa
Kvalifikačné predpoklady:

 • hodnosť PhD. z oblasti aplikovanej matematiky,
 • absolvent vysokej školy so zameraním na deskriptívnu geometriu,

Ďalšie požiadavky:

 • publikačná činnosť v zahraničných časopisoch.

Termín nástupu: 1.10.2011

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.