Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie
na obsadenie dvoch miest vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta s PhD. na Katedru zdravotného a environmentálneho inžinierstva SvF:

Požiadavky :

  • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa - Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, študijný odbor - Fyzická geografia a kartografia,
  • vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa vo vednom odbore 36-05-9,
  • pedagogická prax 20 rokov,
  • ovládanie odborných softwarových produktov z oblasti zdravotného inžinierstva,
  • znalosť svetového jazyka - preferuje sa anglický jazyk.

Termín nástupu : 1.10.2008

Požiadavky :

  • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
  • vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa vo vednom odbore 36-05-9,
  • pedagogická prax 20 rokov,
  • ovládanie odborných softwarových produktov z oblasti zdravotného inžinierstva,
  • znalosť svetového jazyka - preferuje sa anglický jazyk.

Termín nástupu : 1.10.2008

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Personálny referát Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.