Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie dvoch miest vysokoškolských učiteľov - odborných asistentov na Katedre geodézie SvF STU.

Požiadavky :

  • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa odbor geodézia a kartografia,
  • ovládanie bežných a špecializovaných softvérových produktov,
  • znalosť minimálne jedného svetového jazyka,
  • prednosť majú uchádzači s titulom PhD. alebo odovzdanou dizertačnou prácou.

Termín nástupu : 1.8.2009 (1) a 1.10.2009 (1).

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.