Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie :

jedného miesta vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta resp. asistenta na Katedre mapovania a pozemkových úprav SvF STU pre predmety Kataster nehnuteľností a Katastrálne mapovanie.

Požiadavky :

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa odbor geodézia a kartografia,
  • ovládanie špeciálnych softvérových produktov z oblasti katastra nehnuteľností a katastrálneho mapovania,
  • znalosť svetového jazyka,
  • prednosť majú uchádzači s titulom PhD. alebo odovzdanou dizertačnou prácou.

Termín nástupu : 1.10.2008

 

1 miesta vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta na Katedre architektúry SvF STU.

Požiadavky :

  • absolvent VŠVU - odbor sochár,
  • pedagogická prax.

Termín nástupu : 1.10.2008


Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Personálny referát Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.