Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie:

Jedného miesta vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta na Katedru geotechniky SvF STU.

Požiadavky :

 • absolvent SvF odbor geotechnika so zameraním na zakladanie stavieb,
 • pedagogická prax 10 rokov,
 • vedecko-pedagogická hodnosť PhD.,
 • znalosť jedného svetového jazyka,
 • publikačná činnosť.

Termín nástupu : 1.11.2008

 

Jedného miesta vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta na Katedru geotechniky SvF STU.

Požiadavky:

 • absolvent prírodovedeckej fakulty, odbor inžinierska geológia a hydrogeológia,
 • pedagogická prax 10 rokov,
 • vedecko-pedagogická hodnosť PhD.,
 • znalosť jedného svetového jazyka,
 • publikačná činnosť,
 • splnenie kritérií na habilitačné konanie.

Termín nástupu : 15.11.2008

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Personálny referát Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.