Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie jedného miesta vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta na Katedre konštrukcií pozemných stavieb SvF STU.

Požiadavky:

  • absolvent FA, odbor Architektúra,
  • vedecko-pedagogická hodnosť PhD.,
  • prax minimálne 5 rokov v odbore,
  • aktívna znalosť anglického jazyka,
  • dokladovať publikačnú činnosť v odbore zameranú na architektonické a fyzikálne riešenie prvkov a konštrukcií

Termín nástupu : 1.9.2009

Jedného miesta vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta na Katedre konštrukcií pozemných stavieb SvF STU.

Požiadavky :

  • absolvent SvF, odbor Pozemné stavby,
  • vedecko-pedagogická hodnosť PhD.,
  • prax minimálne 5 rokov v odbore,
  • aktívna znalosť anglického jazyka,
  • dokladovať publikačnú činnosť v odbore zameranú na konštrukčné fyzikálne riešenie prvkov a konštrukcií a úsporu energie.

Termín nástupu : 1.9.2009

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.