Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 miesta výskumného pracovníka na Katedru matematiky a deskriptívnej geometrie SvF.

Požiadavky:

  • PhD. z aplikovanej matematiky alebo príbuzných odborov/programov,
  • publikačné výstupy v časopisoch z databázy WOS,
  • aktívna znalosť anglického jazyka,
  • dobrá znalosť interpretovaných (napr. Python, BASH) aj kompilovaných (napr. AMS, Delphi, C) programovacích jazykov.
  • zbehlosť v administrácii systémov založených na Linuxe.

Termín nástupu: 1.2.2010

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru technológie stavieb SvF pre odbor Stavebníctvo

Požiadavky:

  • prednášková činnosť a praktické skúsenosti v oblasti nákladov a cien v stavebníctve,
  • pedagogická prax - min. 5 rokov,
  • minimálne pasívna znalosť anglického jazyka.

Termín nástupu : 1.1.2010  

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Personálny referát Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.