Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave v súlade s § 32 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje

výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho Katedry fyziky

Kvalifikačné predpoklady:

  • príslušné VŠ vzdelanie,
  • vedecká hodnosť PhD.

Ďalšie požiadavky:

  • 10 rokov praxe v odbore, z toho 3 roky pedagogická prax,
  • aktívna znalosť svetového jazyka,
  • zoznam vedeckých a odborných prác,
  • uchádzač si na výberové konanie pripraví spracovanú koncepciu rozvoja katedry.

Termín nástupu: 1.4.2018

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.