Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie 1 miesta výskumného pracovníka s VŠ na dobu určitú od 1.5.2011 do 30.11.2013 (na projekt ITMS ) na Katedre geodetických základov SvF STU

Kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené inžinierske štúdium v odbore geodézia a kartografia,
  • skúsenosti so spracovaním GPS meraní a ich vizualizáciou.

Termín nástupu : 1.5.2011.

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.