Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie 1 miesta výskumného pracovníka s VŠ (na projekt) na Katedre geodetických základov  SvF STU :

Kvalifikačné predpoklady :

  • ukončené inžinierske štúdium na odbore geodézia a kartografia,
  • skúsenosti so spracovaním GPS meraní a ich vizualizáciou.

Termín nástupu :  dohodou.

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.