Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie 1 miesta výskumného pracovníka s VŠ na dobu určitú od 1.4.2012  do 31.3.2015  na Katedre geodetických základov  SvF STU.

Kvalifikačné predpoklady:

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore geodézia a kartografia,
  • vedecko-výskumná činnosť v oblasti geodézie,
  • aktívna znalosť anglického jazyka,
  • vedecko-akademická hodnosť PhD.

Termín nástupu: 1.4.2012.

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.