Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie jedného miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru technológie stavieb SvF pre odbor Stavebníctvo:

Požiadavky:

  • prednášková činnosť a praktické skúsenosti v oblasti optimalizácie stavebných procesov,
  • ovládanie min. jedného svetového jazyka,
  • pedagogická prax - min. 5 rokov.

Termín nástupu : 1.1.2009

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Personálny referát Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.