Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie jedného miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na oddelenie aplikovanej matematiky na Katedru matematiky a deskriptívnej geometrie SvF.

Požiadavky :

  • aktívna práca s programovacími jazykmi C, Visual Basic a systémom AutoCAD,
  • skončené VŠ vzdelanie a vedecká hodnosť PhD. v odbore aplikovaná matematika.

Termín nástupu : 1.1.2009

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Personálny referát Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.