Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie jedného miesta vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta na Katedru geodézie SvF STU na predmet „Geodézia v stavebníctve".

Požiadavky:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa daného odboru,
  • ovládanie bežných a špecializovaných softvérových produktov,
  • znalosť svetového jazyka,
  • prednosť majú uchádzači s titulom PhD. alebo odovzdanou dizertačnou prácou.

 

Termín nástupu : dohodou                          

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Personálny referát Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.