Prejsť na obsah
Dianie na SvF
Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie jedného miesta vysokoškolského učiteľa - asistenta prípadne odborného asistenta na Katedre kovových a drevených konštrukcií SvF STU.

Požiadavky:

  • vysokoškolské vzdelanie (Stavebná fakulta; odbor APS - statika alebo IDKS, zameranie oceľové konštrukcie, študijný program NKIS alebo NKPS),
  • vedecký hodnosť PhD. alebo odovzdanie dizertačnej práce k obhajobe,
  • aktívna znalosť svetového jazyka,
  • praktické ovládanie PC. 

Termín nástupu : 1.10.2008

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Personálny referát Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.