Prejsť na obsah
Dianie na SvF
Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie 1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru jazykov SvF pre predmet anglický jazyk:

Požiadavky

  • Vysokoškolské vzdelanie príslušného zamerania (min. magisterský stupeň),
  • prax - min. 3 roky,
  • aprobácia s iným jazykom výhodou.

Termín nástupu: 1.10.2008

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Personálny referát Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.